Thailand 4.0 หลายคนยังสงสัยว่ามันคืออะไร? ดีเจกิ๊บซี่ มีคำตอบคะ

วันที่ : 29-05-2017

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

ปัจจุบันโลกของเราเจริญก้าวหน้าเร็วมาก จนกิ๊บซี่ก็แทบจะตามไม่ทันเหมือนกัน

อย่างประเทศไทย ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในยุคของ Thailand 4.0 หลายคนยังสงสัยว่ามันคืออะไร???

วันนี้กิ๊บซี่มีคำตอบค่ะ ...

สมัยก่อนประเทศไทยเริ่มต้นจาก :
1.0 คือ ยุคของการเกษตร
2.0 คือ ยุคของอุตสาหกรรมเบา
3.0 คือ ยุคของอุตสาหกรรมหนัก
และปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวหน้ามาถึงยุค 4.0 คือ ยุคดิจิตอล

ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีทั่วโลกที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ประเทศไทยต้องพัฒนาตามนานาประเทศไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น
-ในประเทศอังกฤษ พัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางไปรษณีย์เป็นวิธีการใช้โดรนในการส่งของแทน
-ในประเทศดูไบ มีโดรนแท็กซี่ในการขนส่งคนหรือผู้โดยสาร โดยใช้ Application บนโทรศัพท์มือถือและใช้ GPS ในการนำทางไปสู่จุดหมายปลายทาง
-ในประเทศอเมริกา มีวิธีการขนส่งของจำนวนมากๆด้วยรถ 10 ล้อแบบไม่มีคนขับ เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน อันมีสาเหตุหลักเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น คนขับหลับใน เป็นต้น

จากสิ่งที่กิ๊บซี่ได้เห็นถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดของต่างชาติ ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า Thailand 4.0 ที่เราๆไม่ควรมองข้ามเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่ยากมากที่สุดก็คือการยอมรับให้ได้ว่าเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว