นิยามสุขอันยิ่งใหญ่จากไร่เล็กๆ "ไร่จงรัก" จาก ดีเจหลานหนุ่ย

วันที่ : 29-05-2017

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

นิยามสุขอันยิ่งใหญ่จากไร่เล็กๆ "ไร่จงรัก"

ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก มากไปก็ขาย เยอะไปก็แบ่งปัน "ไร่จงรัก"เป็นไร่สวนผสมที่จัดสรรพื้นที่เพาะปลูกให้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น พืชหมุนเวียนสามารถเกี่ยวเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ทำให้ได้บริโภคพืชผักที่มีคุณภาพและไม่ต้องซื้อหาตลอดจนสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนอีกช่องทางหนึ่งอีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหน่อยใจและคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้