Hug Talk กับ "หญิง เชาวลี"

วันที่ : 05-08-2020

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

Hug Talk กับ "หญิง เชาวลี" เจ้าของธุรกิจ Hostel ได้ที่รับผลกระทบจาก
โควิด-19 เต็มๆ จนต้องปรับแผนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ และชีวิตยังต้องเจอกับโรคซึมเศร้าจนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย แต่ก็ดึงสติกลับมาได้เพราะคนในครอบครัว