Hug Talk กับ "สายรุ้ง"

วันที่ : 29-07-2020

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

Hug Talk กับ "สายรุ้ง" ผู้ที่ผ่านปัญหาชีวิตมาหลากหลายรูปแบบ ถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี และกำลังใจจากคนรอบข้างเข้ามา ทำให้ผ่านวิกฤติเหล่านั้นมาได้