"ตรี ชัยณรงค์ " กับซิงเกิ้ลใหม่ "โพสต์เขาเจ้าเมนต์"

วันที่ : 22-07-2020

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

"ตรี ชัยณรงค์ " กับซิงเกิ้ลใหม่ "โพสต์เขาเจ้าเมนต์" เป็นเพลงที่เหมาะกับสายมโน ที่คิดไปเองฝ่ายเดียว เพลงตรี ชัยณรงค์ ทั้งร้องเอง เล่น MV เองอีกด้วย