Hug Talk กับ "หญิงปิ"

วันที่ : 22-07-2020

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

"หญิงปิ" ผู้หญิงที่ผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย พร้อมกับเสียคนรักอีกด้วย แต่เขาก็ผ่านปัญหาต่างๆมาได้ ด้วยคำว่า "ชั่งแม่ง" คำเดียว แถมยังมีข้อคิดว่า "แก้ตรงที่มันเกิด อย่าไปแก้ก่อนที่มันจะเกิด"