Hug DJ Special "ครูเทียม"

วันที่ : 13-06-2017

สถานที่ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ "ครูเทียม" มาเปิดเผยเรื่องราวที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับ "พุ่มพวง ดวงจันทร์" กับแม่หมี เก๋ ผกามาศ 


#คลื่นหมีน่ารักฮักเรดิโอผู้นำวิทยุลูกทุ่งออนไลน์สมบูรณ์แบบเจ้าแรกของเมืองไทย 
สามารถรับชมภาพย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ : คลื่นหมีน่ารัก Hug Radio 
www.hugradiothailand.com