เพลง : ผู้สาวขาเลาะ

ศิลปิน : ลำไย ไหทองคำ

สังกัด : ไหทองคำ เรคคอร์ด