เพลง : สำมะแจ๋

ศิลปิน : เด่นชัย วงศ์สามารถ

สังกัด : TOPLINE Music