เพลง : เรวัตตะลาฮัก

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์ , เวียง นฤมล

สังกัด : GRAMMY GOLD