เพลง : แรงก้อนสุดท้าย

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

สังกัด : GRAMMY GOLD