เพลง : ตัวหนังสือบ่มีเสียง

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

สังกัด : GRAMMY GOLD