เพลง : เรวัตตะฮักนะลีลาวดี

ศิลปิน : เวียง นฤมล x เบียร์ พร้อมพงษ์

สังกัด : GRAMMY GOLD