เพลง : วิธีบอกเลิก

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่

สังกัด :