เพลง : ซ่อยลืม

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่ Ft. ฐา ขนิษ

สังกัด :