เพลง : อเวนเจอร์ในใจน้อง

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร

สังกัด : GRAMMY GOLD