เพลง : สัญญาน้ำตาแม่

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

สังกัด : GRAMMY GOLD