เพลง : กอดเสาเถียง

ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย

สังกัด : เซิ้ง MUSiC