เพลง : งานแต่งคนจน

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

สังกัด : GRAMMY GOLD