เพลง : อยู่หม่องเก่า

ศิลปิน : ศรีไพร สารีวงษ์

สังกัด : X5 เอ็กซ์ไฟว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์