เพลง : อ้ายน่าฮัก..มักได้บ่

ศิลปิน : เอิร์น สุรัตน์ติกานต์

สังกัด : GRAMMY GOLD