เพลง : อยู่ใกล้อ้ายสิกอด

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

สังกัด : GRAMMY GOLD