เพลง : ฟอร์มตัวเป็นคนเก่ง

ศิลปิน : ฟอร์ม ชลพิพรรธณ์

สังกัด : ยุ้งข้าวเรคคอร์ด