เพลง : โควิดซา สิมากอดเด้อ

ศิลปิน : สลา คุณวุฒิ

สังกัด : GRAMMY GOLD