เพลง : อ้ายบ่ทําร้ายเจ้าดอก

ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์

สังกัด : แกรมมี่โกลด์