เพลง : จ๊วดจ๊าดฟาดบึ้ม

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ

สังกัด : JINTARA