เพลง : หมาใต้ตะหล่าง

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

สังกัด : GRAMMY GOLD