เพลง : สามัญบ่สำนึก

ศิลปิน : ตรี ชัยณรงค์

สังกัด : Grammy Gold