เพลง : จ้างมาสบตาทั้งชีวิต คิดเท่าไหร่

ศิลปิน : หนามเตย สะแบงบิน

สังกัด : สะแบงบิน สตูดิโอ