เพลง : ชอบแบบนี้

ศิลปิน : หนามเตย สะแบงบิน

สังกัด : สะแบงบิน