เพลง : รถแห่รถยู้ [ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง]

ศิลปิน : น้อง ทิวเทน

สังกัด : ภูไทเร็คคอร์ด