เพลง : เหงาจนเงาหนี

ศิลปิน : นัน อนันต์

สังกัด : ยุ้งข้าว เรคคอร์ด