เพลง : ซอยน้องให่ลืมเขา

ศิลปิน : ศร สินชัย & นิ้วก้อย กรรณิการ์

สังกัด : สินชัย เรคคอร์ด