เพลง : ตะดนไป่

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

สังกัด : แกรมมี่โกลด์