เพลง : ขอแท็กแฟนเก่า

ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.

สังกัด : TJ INDY RECORD