เพลง : ฮอยฮักปักใจ

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ

สังกัด :