เพลง : ว่าวขาดสายใจขาดเธอ

ศิลปิน : ทอฝัน อัญชณา

สังกัด :