เพลง : บักจีเหลิน

ศิลปิน : จีเหลิน สายหมอบ

สังกัด : คนอินลำ เรคคอร์ด