เพลง : ผู้บ่าวเก่า

ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ

สังกัด : สิงห์มิวสิค