เพลง : สายแนนหัวใจ เพลงประกอบภาพยนตร์ นาคี ๒]

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่

สังกัด : ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด