เพลง : บายเบิ่ง

ศิลปิน : ลำไย ไหทองคำ

สังกัด : Go Production1995