เพลง : ฝากใบลา

ศิลปิน : เนย ภัสวรรณ

สังกัด : พอดีม่วน STUDIO