เพลง : สิงึดติ

ศิลปิน : เต๊ะ ตระกูลตอ

สังกัด : สิงห์มิวสิค