เพลง : รักไม่กล้าบอก

ศิลปิน : ดวงจันทร์ สุวรรณี

สังกัด :