เพลง : สถานีปลายทาง

ศิลปิน : กล้วย คลองหอยโข่ง

สังกัด : WeFin Music