เพลง : บายเบิ่ง

ศิลปิน : ลำไย ไหทองคำ ft. แอม แอวสะออน

สังกัด : Go Production1995