เพลง : เธอมีค่าเสมอ

ศิลปิน : SKYPASS

สังกัด : Music-D-entertainment