เพลง : ไปต่อหรือพอส่ำนี่

ศิลปิน : อาม ชุติมา

สังกัด : ไหทองคำ เรคคอร์ด