เพลง : ขีดอันตราย

ศิลปิน : ออย แสงศิลป์

สังกัด : Guitar Record