เพลง : ภาวะแทรกซ้อน

ศิลปิน : ออย แสงศิลป์

สังกัด : เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง ฮักแพง